Περιοριστικά μέτρα των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών

Για την επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενημερώνει ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους πολίτες για τον περιορισμό των ενδοοικιακών εστιών και πέριξ αυτών όπως: επιχωμάτωση μικρών κοιλοτήτων εδάφους ή στράγγιση λιμναζόντων υδάτων, όπως δοχεία αποθήκευσης νερού ή άλλα αντικείμενα που κατακρατούν το νερό της βροχής (φτιαγμένες υδρορροές κατοικιών, ντεπόζιτα νερών, καζανάκια wc, κλπ) ή του ποτίσματος, καθώς και τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης (φρεάτια βόθρων, βιολογικοί, κλπ.), αποστραγγιστικά κανάλια, λάκκοι οικοδομών, χαβούζες ποτίσματος, (τοποθέτηση σίτας).

Επίσης κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό των οχλήσεων:

Α) Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα
Β) Χρήση εντομοαπωθητικών δέρματος
Γ) Κίτρινα φώτα
Δ) Χρήση κουνουπιέρας στα κρεβάτια
Ε) Χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων πέριξ των οικιών (τοίχοι, δέντρα) για ενήλικα έντομα
ΣΤ) Κούρεμα γκαζόν
Ζ) Πότισμα τις πρωινές ώρες

Από το γραφείου τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου