Σεμινάριο: Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και της χρήσης νομίμων και παρανόμων ουσιών εξάρτησης

Το Κέντρο Πρόληψης «Πνοή» προτίθεται να πραγματοποιήσει Σεμινάριο Ενηλίκων με θέμα: «Εισαγωγή σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και της χρήσης νομίμων και παρανόμων ουσιών εξάρτησης».
Στόχος του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της πρόληψης της χρήσης νομίμων και παρανόμων ουσιών και η εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής, που προάγουν την ψυχική υγεία.

Ενδεικτικά θέματα, που θα αναπτυχθούν:

1. Εισαγωγή στην πρόληψη. Η εξέλιξη των υπηρεσιών πρόληψης στην Ελλάδα.
2. Οι αρχές της επικοινωνίας. Διαπροσωπικές σχέσεις.
3. Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης στην πορεία ζωής του ατόμου.
4. Θεωρίες ανάπτυξης της προσωπικότητας.
5. Παραβατικές συμπεριφορές. Πρόληψη της παραβατικότητας.
6. Προστατευτικοί παράγοντες στην πρόληψη της ουσιοεξάρτησης και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.
7. Περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.
8. Οι αποφάσεις στη ζωή του ατόμου. Σημαντικοί άλλοι και η επίδραση τους στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.
9. Συναισθηματικοί δεσμοί και η διατήρησης της αυτονομίας.
10. Ο ρόλος τους εθελοντή στο χώρο όπου ζει και εργάζεται.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 18:00 -20:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Κέντρου Πρόληψης (Καβέτσου 44, 2ος όροφος). Θα ξεκινήσει στις 13 Μαϊου 2013 και θα ολοκληρωθεί σε 10 δίωρες συναντήσεις.

Υπεύθυνες Σεμιναρίου:
Ψύρρα Γιώτα, Ψυχολόγος , M.Sc Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κιστάνη Σοφία, Κλινική Ψυχολόγος (Μ.Sc.)

ΟΚΑΝΑ
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών